Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Dagligt liv i S:t Petersburg.


Dagligt liv i S:t Petersburg

 • Förlag Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslaget och bandets formgivare Antti Pokela
 • Tryckeri, reproduktion och binderi Ekenäs Tryckeri Ab

En in i minsta detalj finslipad typografi, som undviker onödiga konstlade effekter samt ett omslag som passar till stilen, bildar en spirituell helhet.

Ett omslag och en öppning av boken Parisuhteen keittokirja.

Ben Furman - Katja Furman - Patrizia Centorbi
Parisuhteen keittokirja

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare. omslagets och bandets formgivare, illustratör Aimo Katajamäki
 • Tryckeri, reproduktion och binderi Karisto Oy Kirjapaino

En överraskande och mustig kokbok, vars illustrering styr bokens utseende och motiverar valet av grafisk planering och typografi.

Ett omslag och en öppning av boken Uusi antiikkikirja 1900-1980.

Wenzel Hagelstam - Pirjo Hämäläinen - Katja Hagelstam
Uusi antiikkikirja 1900-1980

 • Förlag Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Martti Ruokonen
 • Fotograf Katja Hagelstam
 • Reproduktion Offset-Kopio Oy
 • Tryckeri och binderi Karisto Kirjapaino Oy

Ett verk som presenterar det gångna seklets formgivning, ett verk där både den typografiska finishen och de lysande bilderna bekantgör läsaren med prylkulturens historia.

Ett omslag och en öppning av boken Anu Tuominen.

Kirsti Karvonen - Sari Romppanen (toim.)
Anu Tuominen

 • Förlag Oy Like Kustannus Ltd
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Ilona Ilottu och Petri Salmela/Dog Design
 • Bilder Anu Tuominen
 • Fotograf Jussi Tiainen
 • Utgivare Henna och Pertti Niemistös bildkonststiftelse
 • Reproduktion Reprotaito
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

Konstnärens arbeten och den grafiska formgivningen av boken som presenterar dem smälter samman till en sympatisk helhet som läsaren har lätt att leva sig in i.

Ett omslag och en öppning av boken Ruukun runoutta ja materiaalin mystiikkaa.

Helena Leppänen (toim.)
Ruukun runoutta ja materiaalin mystiikkaa

 • Förlag Taideteollinen korkeakoulu
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Tapio Vapaasalo
 • Huvudfotograf Rauno Träskelin
 • Reproduktion Repro Tuliniemi Oy
 • Tryckeri och binderi Salpausselän Kirjapaino Oy

En djärvt annorlunda historik vars handfasta typografi är förenad med ett högklassigt tryck och en finslipad bandutstyrsel.

Ett omslag och en öppning av boken Saveen piirtyviä muistoja.

Maarit Mäkelä
Saveen piirtyviä muistoja

 • Förlag Taideteollinen korkeakoulu
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Minna Luoma
 • Tryckeri och reproduktion Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi Mestarikirja

En elegant avhandling där litet är mycket. En prydligl typografi, det noggranna och omsorgsfulla valet av material och färger är tilltalande.

Ett omslag av boken Vedostuksia.

Tiina Nyrhinen - Hannu Väisänen
Vedostuksia

 • Förlag och reproduktion Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Päivi Puustinen
 • Fotograf Studio Jouko Järvinen (produktbilder)
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

En lätt och luftig typografi åstadkommer en harmonisk helhet, som kompletteras av ett synnerligen fint omslag.

Ett omslag och en öppning av boken Q - Designing the Quietness.


Q - Designing the Quietness

 • Förlag Taideteollinen korkeakoulu och Japan Finland Design Association
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Tapani Aartomaa
 • Huvudfotograf Julia Weckman
 • Tryckeri och reproduktion Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi Mestarikirja/Esko Salonen

Ett arbete som andas japansk estetik och vars exeptionella struktur och realiseringssätt tjusar.

Ett omslag och en öppning av boken Johan Ludvig & Frederika Runeberg.

Agneta Rahikainen
Johan Ludvig & Frederika Runeberg

 • Förlag Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Peter Sandberg
 • Fotografer Jan Lindroth, Janne Rentola
 • Reproduktion Alregi/Jari Rimpinen
 • Tryckeri och binderi Gummerus Boktryckeri Ab

Ett ståtligt verk som leder oss till gångna tiders stämningar och där man fäst speciell uppmärksamhet vid valet av material. Bildernas vackra färgskala smeker ögat.

Ett omslag och en öppning av boken Tapani Aartomaa graafinen suunnittelija.


Tapani Aartomaa graafinen suunnittelija

 • Förlag Studio Aartomaa Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Tapani Aartomaa
 • Tryckeri och reproduktion Salpausselän Kirjapaino Oy
 • Binderi Mestarikirja

En prydlig och stilren bok ur en meriterad grafisk formgivares produktion. Det förstklassiga trycket finslipas av punktlakering.

Ett omslag av boken Januksen kahdet kasvot.

Kari Tarkiainen
Januksen kahdet kasvot

 • Förlag Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Jani Pulkka
 • Tryckeri, reproduktion och binderi Vammalan kirjapaino Oy

En genomtänkt anspråkslös typografi ger läsaren ro att koncentrera sig på essäsamlingens innehåll.

Ett omslag och en öppning av boken Typografian käsikirja.

Markus Itkonen
Typografian käsikirja

 • Förlag RPS-yhtiöt
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Markus Itkonen
 • Tryckeri, reproduktion och binderi Gummerus Boktryckeri Ab

En oumbärlig hand- och lärobok för dem som verkar inom typografin som fått en utstyrsel som framhäver stoffet.

Ett omslag och en öppning av boken Konnankierros.

Anne Petäinen - Mika Launis
Konnankierros

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Laura Lyytinen
 • Illustratör Mika Launis
 • Reproduktion Offset-Kopio Oy
 • Tryckeri och binderi Abilgaard Grafisk, Danmark

En distinkt bredvidläsning som på ett roligt sätt skildrar händelser i naturen omkring oss och som skulle lämpa sig som lärobok. Bilderna är vackert stiliserade men åskådliga.

Back to top