Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Signe Brander 1869-1942. Helsingin valokuvaaja.

Jan Alanco - Riitta Pakarinen
Signe Brander 1869-1942. Helsingin valokuvaaja

 • Förlag Helsingfors stadsmuseum
 • Grafisk planerare Jari Koski
 • Repro Repromestarit Oy
 • Tryckeri Frenckells Tryckeri Ab
 • Binderi Karisto Oy Kirjapaino

En lätt luftig ombrytning och bandets vågräta format inramar förledande nostalgiskt de svartvita bildernas värld. Bildernas återgivning, duo-tone separeringen och trycket står för toppklass.

Ett omslag och en öppning av boken Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922.

Kim Björklund (utg.)
Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922

 • Förlag Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Jenni Reuter
 • Repro Johanna Nurminen
 • Tryckeri F.G. Lönnberg
 • Binderi Mestarikirja Oy

En snäv arkitektonisk ombrytning andas tack vare ett varierande material och en blid illustrering. En festligt vacker bandutstyrsel.

Ett omslag av boken Kerningistä kaakkoon. Graafisen suunnittelun jäljillä.

Teemu Heinilehto (et al.)
Kerningistä kaakkoon. Graafisen suunnittelun jäljillä

 • Förlag Taideteollinen korkeakoulu, graafisen suunittelun koulutusohjelma
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare Teemu Heinilehto, Lars Holm, Arja Karhumaa, Emmi Kyytsönen, jani Pulkka, Sanna-Reeta Rajamäki, Riina Reponen, Petteri Tikkanen
 • Tryckeri och repro Erweko Painotuote Oy
 • Binderi Binderman

Renodlade typografiska grunder. Kunnande kan ses i den förfinade bandutstyrsel och lekfulla användningen av färger.

Ett omslag och en öppning av boken Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä.

Outi Heiskanen - Minna Santakari
Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare Ilona Ilottu och Petri Salmela/Dog Design
 • Repro Heku
 • Tryckeri och binderi Gummerus Tryckeri Ab

Grafikernas omsorgsfulla handalag kan ses i den utmärkt förverkligade ombrytningen som livas upp av hurtiga typografiska enskildheter och kraftiga tilläggsfärger.

Ett omslag av boken Vanhan rakentajan sanakirja.

Erkki Helamaa
Vanhan rakentajan sanakirja

 • Förlag Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Petri Latvala
 • Illustratörer Anna Helamaa och Jesse Weckroth
 • Tryckeri, repro och binderi Karisto Oy Kirjapaino

Boken okonstlade utseende passar utmärkt till innehållet. Rödmyllans färg har träffande använts i uppslagsorden och enskilda teckningar.

Ett omslag och en öppning av boken Kauhalla & vasaralla.

Ullamaija Hänninen
Kauhalla & vasaralla

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare Ilona Ilottu och Petri Salmela/ Dog Design
 • Fotograf Ullamaija Hänninen
 • Tryckeri, repro och binderi Karisto Oy Kirjapaino

En sympatiskt smaklig kok- och renoveringsbok, vars frodiga bilder för läsaren på en finsk upplevelseresa.

Ett omslag och en öppning av boken Idyll och hjältemod.

Rainer Knapas
Idyll och hjältemod

 • Förlag Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets fomrgivare Peter Stenlund
 • Fotografier Janne Rentola och JanLindroth
 • Repro Alregi/ Jari Rimpinen
 • Tryckeri och binder Gummerus Tryckeri Ab

Den moderna typografin fungerar som en stilfull kontrast till de gamla illustrationerna. Kontrollen av materialet och färgernas helhet är lyckad.

Ett omslag och en öppning av boken Martan joulukirja.


Martan joulukirja

 • Förlag Martaförbundet rf
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Katja Kuittinen
 • Illustratör Martti Pikkujämsä
 • Tryckeri, repro, binderi F.G. Lönnberg

Frejdig illustrering, läcker färganvändning, praktisk ringpärm och kraftig text, allt gläder användaren i köket.

Ett omslag av boken Muistojen markkinoilla.

Juhani Seppovaara
Muistojen markkinoilla

 • Förlag och repro Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Minna Luoma
 • Fotograf Juhani Seppovaara
 • Tryckeri och binder Otavan Kirjapaino Oy

Den med omsorg gjorda helheten återkallar på modernt sätt minnen från forna dagar. En motiverad textstil piggar upp den anspråkslösa typografin.

Ett omslag av boken Villa Lante, Finlands Rominstitut 1954–2004.

Päivi Setälä (et al.)
Villa Lante, Finlands Rominstitut 1954–2004

 • Förlag Werner Söderström Osakeyhtiö
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Martti Ruokonen
 • Repro Heku
 • Tryckeri och binderi WS Bookwell Oy

Ett insiktsfull förverkligat praktverk, som är finslipat från typografin till bandutstyrseln. En chosefri, men absolut stilfull helhet.

Ett omslag av boken Musiikin mestarit 1–2.

Liisa Kaisto - Sari Muhonen - Salla Peltola
Musiikin mestarit 1–2

 • Förlag och repro Kustannusosakeyhtiö Otava Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Miina Blot
 • Illustratör Kati Vuorento
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

En väl planerad lärobok, där noternas och bildernas samarbete fungerar. Boken ger impulser och leder intressant in i musikens värld.

Ett omslag och en öppning av boken So ein Zufall 1 Texte.

Tarja Kinnunen - Virpi Pere - Dieter Hermann Schmitz
So ein Zufall 1 Texte

 • Förlag, repro och binderi Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Mirella Mäkilä
 • Illustratör Maria Hulkko
 • Tryckeri Otavan Kirjapaino Oy

En omsorgsfullt gjord lärobok som mödolöst främjar språkundervisningen. Glada bilder och noggranna texter är i harmoni med varandra.

Ett omslag och en öppning av boken KOPS, Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma.


KOPS, Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma

 • Förlag Nykytaiteen museo Kiasma
 • Grafiska planerare, omslagets och bandets formgivare Cleo ja Valtteri Bade
 • Repro och tryckeri F.G. Lönnberg
 • Binderi Porvoon Uusi sitomo

En färsk och annorlunda lärobok som i sig förenar nutidskonsten och studiet av välkända läroämnen. Det rikliga materialet hålls ihop tack vare en om-sorgsfull planering.

Back to top