Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken Berg.

Bo Carpelan
Berg

  • Förlag Schildts Förlags Ab
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Anders Carpelan
  • Fotografer Lars Carpelan, Kristiina Hemminki, Sami Repo
  • Repro Faktor Oy
  • Tryckeri och binderi Gummerus Kirjapaino Oy

En genomgående finslipad, finstämd roman. Elegant typografi och en enastående vacker titelsida. Bandets folietryck lyckat.

Back to top