Serie-utstyrsel

Ett omslag och en öppning av boken Virta -sarja (Lukion uskonto 1-5).


Virta -sarja (Lukion uskonto 1-5)

  • Förlag och repro Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare och omslagets formgivare Jari Koski / Khora Oy
  • Tryckeri och binderi WS Bookwell Oy
Ett omslag och en öppning av boken Klassikko -sarja.


Klassikko -sarja

  • Förlag och repro Werner Söderström Osakeyhtiö
  • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Mika Tuominen
  • Tryckeri och binderi WS Bookwell Oy
Back to top