Barn- och ungdomsböcker

Ett omslag och en öppning av boken Suomen lasten Raamattu.

Jaakko Heinimäki
Suomen lasten Raamattu

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Piia Aho
 • Illustratör Christel Rönns
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Minä ja muro.

Marja Kujanpää
Minä ja muro

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Aino-Maija Metsola
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Neko.

Rosa Liksom - Klaus Haapaniemi
Neko

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare Mia Wallenius och Klaus Haapaniemi
 • Illustratör Klaus Haapaniemi
 • Tryckeri och binderi WS Bookwell OY
Back to top