Konst- och fotoböcker

Ett omslag och en öppning av boken Jotain on tapahtunut - Something Happened.

Markus Jokela
Jotain on tapahtunut - Something Happened

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Musta Taide
 • Grafisk formgivare Jorma Hinkka
 • Fotograf Markus Jokela
 • Repro Timo Lagerström
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Pariisin tuoksu - L'air de Paris.

Ismo Kajander - Anna Kortelainen
Pariisin tuoksu - L'air de Paris

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Musta Taide
 • Grafisk formgivare Jorma Hinkka
 • Repro Timo Lagerström
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Huoneita - Chambres - Rooms.

Pentti Sammallahti - Caj Westerberg
Huoneita - Chambres - Rooms

 • Förlag Opus
 • Grafisk formgivare Pentti Sammallahti
 • Fotograf Pentti Sammallahti
 • Repro Pentti Sammallahti
 • Tryckeri Erweko Painotuote Oy
 • Binderi Karisto Oy
Back to top