Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken Tekstinauhoja - In large, well-organized termite colonies.

Mikael Brygger - Henriikka Tavi - IC-98
Tekstinauhoja - In large, well-organized termite colonies

 • Förlag Iconoclast Publications, Poesia
 • Grafisk formgivare Patrik Söderlund
 • Tryckeri Aldus Oy
 • Binderi Kirjansitojamestari Esko Salonen
 • Papper Scandia 2000 Natural 115 g/m2
 • Typsnitt Adobe Garamond Premier Pro, Courier New
Ett omslag och en öppning av boken Hytti nro 6.

Rosa Liksom
Hytti nro 6

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare Martti Ruokonen
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
 • Papper Hollmen Book 1.8 70 g/m2
 • Typsnitt Adobe Jenson Pro
Ett omslag och en öppning av boken Sallimuksia.

Hilkka Olkinuora - Torsti Lehtinen
Sallimuksia

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare Marjaana Virta
 • Tryckeri, binderi och repro Bookwell Oy
 • Papper Munken Lynx 100 g/m2
 • Typsnitt Garamond
Ett omslag och en öppning av boken Ja muita novelleja.

Joni Pyysalo
Ja muita novelleja

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare och illustratör Jussi Karjalainen
 • Tryckeri och binderi Bookwell Oy
 • Papper Ensocreamy 70 g/m2
 • Typsnitt Adobe Garamond
Ett omslag och en öppning av boken Akta dig för att färdas alltför fort.

Philip Teir
Akta dig för att färdas alltför fort

 • Förlag Söderströms
 • Grafisk formgivare Hanna Lahdenperä
 • Omslagets grafiska formgivare Sanna Mander
 • Tryckeri, binderi och repro Oy Nord Print Ab
 • Papper Lux Cream 80 g/m2
 • Typsnitt Kepler Light, Kepler Regular
Back to top