Specialböcker

Ett omslag och en öppning av boken Unveil.

Marika Maijala aka MARCEL
Unveil

  • Förlag Egenutgivning
  • Grafisk formgivare, illustratör och repro Marika Maijala
  • Boktryckeri Vallilan Risopaja
  • Binderi Kirjansitomo V. & K. Jokinen
  • Papper Munken Print Cream
  • Typsnitt Cochin

Pseudonymen Marcels konstnärsbok, som påminner om en grafikportfolio, för oss till en gåtfull värld, där allehanda figurer festhumör har samlats. Risografins slumpmässighet samt växlingen mellan intensiva färger och blekt tryck framhäver den magiska stämningen. Den sparsamma texten säger inte mycket och sidorna av transparent spindelmönstrat papper såväl döljer som avslöjar. Det handbundna konstverkets marmorerade pärm glänser svagt. Ett kort förord skulle kunna vägleda läsareneller kanske det skulle förstöra upplevelsen? 

Back to top