Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Jörn Donner – Matkalla, På resa, Travelling 1951–1968 .

Tuula Kousa, Anders Carpelan, Hannamari Shakya (red.)
Jörn Donner – Matkalla, På resa, Travelling 1951–1968

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Anders Carpelan
 • Fotograf Jörn Donner, Patrik Rastenberger
 • Bildredaktörer  Hannamari Shakya, Ander Carpelan, Tuula Kousa, John Webster
 • Repro Petri Kuokka, John Webster, Colour & Books
 • Boktryckeri och binderi Musumeci Printing Atelier
 • Papper GardaPat Kiara 135 g/m2, Arena Natural Rough 120 g/m2
 • Typsnitt ITC New Baskerville, Futura, Futura SC 

Det roliga formatet och fickstorleken på boken gläder genast. Men när man bläddrar, ställer pappret till problem, det är för tjockt i jämförelse med bokens storlek och bindning –  det är svårt att få boken tillräckligt öppen. Valet av ett klarrött klotomslag lämpar sig väl för Jörn Donners motsägelsefulla personlighet och det lilla formatet är en rolig motvikt till narrativet om Donners storhet. Kvaliteten på de svartvita bilderna är utmärkt och den trespråkiga layouten är smidig och lyckad. 

Ett omslag och en öppning av boken Neuloosisko – neuleita metsästä ja mereltä .

Laura Pajula – Liisa Saarenmaa
Neuloosisko – neuleita metsästä ja mereltä

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare Laura Ylikahri
 • Fotograf  Taina Renkola
 • Ombrytning Maria Mitrunen
 • Repro Keski-Suomen Sivu
 • Boktryckeri och binderi Livonia Print
 • Paper Livonia Zero Offset  
 • Typsnitt ACaslonPro, Trebuchet, Wingdings, Adobe Arabic 

Den robusta helheten är sammanbunden med en mjuk och naturlig färgpalett och bildvärld. De senaste årens stickningstrend har resulterat i många liknande böcker, men den här har något förtjusande: den behärskade layouten och de små detaljerna vittnar om att grafikern har njutit av sitt arbete. Boken kommer säkert att tjäna alla stickare väl, både som inspiration och genom de tydliga mönstren. 

Ett omslag och en öppning av boken Olof Ottelin. Sisustusarkkitehdin muoto. En inredningsarkitekt tar form .

Laura Berger – Päivi Helander (red.)
Olof Ottelin. Sisustusarkkitehdin muoto. En inredningsarkitekt tar form

 • Förlag Finlands arkitekturmuseum
 • Grafisk formgivare Päivi Helander, Amelie Scharffetter 
 • Pärmens grafisk formgivare och repro Päivi Helander
 • Fotograf Christian Jakowleff
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija 
 • Papper Munken Lynx Rough, Napura Khepera 
 • Typsnitt Objektiv Mk1 & Mk2, Tiempos Text 

Direkt vid första beröringen dyker läsaren in i materialens och harmonins värld. Det mjuka, naturvita omslaget med sin prägling och stiliga typografi är ytterst elegant. Ryggens titel och museets emblem är harmoniskt anspråkslösa. Den öppna bindningen fungerar bra med sina färgglada trådar och ett tecken med sin överraskande placering. Alla stilistiska grepp tjänar läsarens upplevelse och strukturerar informationen i boken. 

Ett omslag och en öppning av boken Reinberg – enemmän kuin valokuvaaja .

Minna Ijäs – Sanna Kupila (eds.)
Reinberg – enemmän kuin valokuvaaja

 • Förlag Åbo museicentralen
 • Grafisk formgivare Ulla Kujansuu
 • Fotograf J. Reinberg
 • Repro Ville Mäkilä, Eija Karnisto
 • Boktryckeri och binderi PunaMusta
 • Papper Geltex 111 FA, Munken Polar 150 g/m2 
 • Typsnitt Schadow BlkCn BT, Adobe Caslon Pro 

Det ståtliga verket respekterar det förflutna och skiljer sig från många historieböcker genom att inte vara överdrivet dekorativ. Det minimalistiska omslaget och valet av en stark omslagsbild leder subtilt och mystiskt in i ämnet. Den rediga och rytmiska layouten löper konsekvent genom de fantastiska och tekniskt felfria bilderna. 

Ett omslag och en öppning av boken Sininen ovi. Yrjö Kukkapuro, elämä ja teot .

Isa Kukkapuro-Enbom
Sininen ovi. Yrjö Kukkapuro, elämä ja teot

 • Förlag Dodo
 • Grafisk formgivare Ilona Ilottu
 • Fotograf Studio Kukkapuron arkisto, Annabel Antas, Henrik Enbom, Christian Jakowleff, Hanna-Kaisa Pekkala, Nikari ja Paula Virta  
 • Repro Asko Rokala
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija 
 • Papper Munken Polar Rough 120 g/m2, Peydur neuleinen 270 g/m2 
 • Typsnitt Suisse Int’l / Swiss Typefaces 

Sininen ovi ger parallellt en överblick av formgivarens lekfulla alster och hennes liv. Layouten balanserar mellan lätthet och värdighet och den trevliga schweiziska bindningen lämnar strukturen öppen att beundras och håller boken vackert öppen på bordet. Användningen av marginalspalter på textsidorna är exemplarisk och rytmiseringen på bildsidorna är skickligt uppbyggd. 

Ett omslag och en öppning av boken Uteliaat oppijat tutkivat syöpää .

Henna Auno – Piia Keto
Uteliaat oppijat tutkivat syöpää

 • Förlag Etana Editions
 • Grafisk formgivare och repro Jenni Erkintalo
 • Illustratör Piia Keto
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija 
 • Papper Multioffset UPM 150 g, Kansi: Galerie Art silk 130 g 
 • Typsnitt Marigny, Poster Cut Neue 

Boken tillhör den växande skaran intressanta faktaböcker för barn. Trots sitt allvarliga tema är boken färgglad och lekfullt illustrerad. Den generösa användningen av kompakta färger ger stadga och illustrationernas schematisering och ovanliga beskärningar synliggör informationen på ett positivt sätt. Särskilt helsidesbilderna och de korta texterna är fräscha. Försättsbladen är informativa men visuellt mångsidiga. 

Back to top