Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken Haavamaa.

Pontus Purokuru
Haavamaa

 • Förlag Kustannusyhtiö Kosmos
 • Grafisk formgivare Nina Grönlund
 • Fotograf Meri Björn
 • Repro Keski-Suomen Sivu
 • Boktryckeri och binderi Scandbook
 • Papper Enso Creamy
 • Typsnitt Palatino LT Std

Det dramatiska utseendet och bokens titel, Haavamaa, är en perfekt match. Dubbelverket har två omslag, ett rött och ett grått och illustrationen binder dem samman. Den stilfullt valda typografin är kronan på den förtjusande helheten. 

Ett omslag och en öppning av boken Kuulumme toisillemme – kirjeitä ja kirjoituksia ystävyyden politiikasta.

Mikael Brunila – Vilja Saarinen – Valter Sandello
Kuulumme toisillemme – kirjeitä ja kirjoituksia ystävyyden politiikasta

 • Förlag Khaos Publishing
 • Grafisk formgivare Samuli Saarinen
 • Boktryckeri och binderi Printon
 • Papper Holmes Book Cream 2.0 70 g/m2
 • Typsnitt Lazurski, Lacrima Senza

Boken är en liten skatt, vars rikedomar man upptäcker först vid närmare anblick. Det intima resultatet tjänar både innehållet och läsaren. Som ett föremål som längtar efter sin framtida historia hoppas man att boken fortfarande ska finnas på hyllan även efter år och årtionden. 

Ett omslag och en öppning av boken Onninno.

Stina Saari
Onninno

 • Förlag Kustannusyhtiö Kosmos
 • Grafisk formgivare Arja Karhumaa
 • Illustratör Stina Saari
 • Repro Keski-Suomen Sivu
 • Boktryckeri och binderi Livonia Print
 • Papper Munken Print Cream
 • Typsnitt Jungka Book, Freight Text

En perfekt diktbok in i minsta detalj – omslagets prägling, streckkoden, ryggens typografi, förlagets logotyp… Författarens distinkta poesi har fått en distinkt och sofistikerad visuell form. Typografins luftighet, flyktighet och småskalighet ger orden utrymme och tyngd. Fingeravtrycken och de handskrivna texterna smälter på ett elegant sätt samman med den symboliska illustrationen. 

Ett omslag och en öppning av boken Rakennenautintoja. Esseitä kirjoittamisen ja lukemisen ilosta.

Selja Ahava – Emma Puikkonen
Rakennenautintoja. Esseitä kirjoittamisen ja lukemisen ilosta

 • Förlag Kustannusyhtiö Kosmos
 • Grafisk formgivare Anna-Mari Tenhunen
 • Fotograf Meri Björn
 • Repro Keski-Suomen Sivu
 • Boktryckeri och binderi Scandbook
 • Papper Enso Creamy
 • Typsnitt Greta Text Pro, Neue Montreal

Den fragmenterade layouten som väver samman smala kolumner reflekterar texten utan att falla för översimplifieringar. Den begränsade mängden visuella element utanför kolumnerna leder läsarens uppmärksamhet till insikter. Pappersvalet är försynt tunt och bokföremålet är således lättare än dess sidantal antyder. 

Ett omslag och en öppning av boken Rusetti.

Anu Kaaja
Rusetti

 • Förlag Kustantamo S&S
 • Grafisk formgivare Jenni Saari
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija
 • Papper Munken Pure 120 g/m2
 • Typsnitt Herculanum, Boucherie, Crayonette, Fette Fraktur, Gopher, Colt, Bodoni Std, Adobe Caslon Pro, Altesse Std, Ambroise Std, Baskerville 10 Pro

Helheten i läcker pink färg väcker omedelbart nyfikenhet. Det fräckt överdådiga användandet av pärllack och banderollens glansiga foliering bibehåller intresset för helheten. Man blir glad av försättsbladens funktion som tapet och baksidans vackert tonade författarbild. De färgade sidorna i layouten går perfekt ihop. Rubriker, bilder, citat och referenser fungerar bra – den grafiska stilen är i skicklig dialog med innehållet. 

Ett omslag och en öppning av boken Antti Hurskainen.

Suntio
Antti Hurskainen

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Siltala
 • Grafisk formgivare Aleksi Salokannel
 • Boktryckeri och binderi Scandbook
 • Papper Enso Creamy 60 g
 • Typsnitt Karmina, Karmina Sans

Vid första anblick och känsla påminner verket om en psalmbok – storleken, färgen på omslaget, namnet diskret satt i guldfolierat seriff-typsnitt. Författarens namn, förlag och år är trotsigt skrivna för hand med svart penna på omslaget – och dessutom av författaren själv på varje exemplar av upplagan. Texten flyter smidigt på den smala spalten med ojämn högermarginal. De prisvärda materialen, det lätta papperet och den enkla layouten är ändamålsenliga och kröner helheten i sin enkelhet. 

Ett omslag och en öppning av boken Vierastila.

Miki Liukkonen
Vierastila

 • Förlag WSOY
 • Grafisk formgivare Jussi Karjalainen
 • Repro Keski-Suomen Sivu
 • Boktryckeri och binderi Scandbook
 • Papper Holmes Book Cream
 • Typsnitt Minion Pro

Omslagets illustration sträcker sig mot det okända och oändliga, men avbryts plötsligt. Den mekaniska typografin på skyddsomslaget lotsar läsaren runt bokföremålet och skapar trevliga, linjära överraskningar. 

Back to top