Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Toden tuntu.

ARS06
Toden tuntu

 • Förlag Museet för nutidskonst Kiasma
 • Grafisk planerare Ilona Ilottu och Petri Salmela / dog design
 • Reproduktion och tryckeri F.G. Lönnberg
 • Binderi Esko Salonen

Verket är utställningens katalog, men framför allt är det sin egen värld, en konstbok. Boken har en diskret kontakt med utställningen och dess temor. Artiklarnas innehåll, bilder och ombrytning är läckerbitar, helheter, som som lockar oss att läsa och att studera bilderna. Bilderna är av hög kvalitet och de balanserar texterna.

Ett omslag och en öppning av boken Nanookin jälki.

Susanna Helke
Nanookin jälki

 • Förlag Konstindustriella högskolan
 • Reproduktion Heku Oy / Juhani Hellström
 • Grafisk planerare Marja Liisa Laitala
 • Tryckeri och binderi Gummerus Tryckeri Ab

En helhet som lockar oss att bläddra och läsa. En behärskad illustrering som framhäver innehållet tillsammans med de rikliga citaten och framhävningarna leder skickligt läsaren i Nanooks fotsprär. Klassiskt vackra marginaler, en lättläst typografi i två spalter. En lysande snilleblixt är “bläddraren“ eller den så kallade tumfilmen i bokens nedre högra hörn. Du kan när du så vill se på en av Nanooks centrala upplevelser.

Ett omslag och en öppning av boken Unelma maisemasta.

I. K. Inha
Unelma maisemasta

 • Förlag Musta taide
 • Reproduktion Jarkko Sopanen och Timo Lagerström
 • Grafisk planering, omslagets och bandets formgivare Timo Numminen
 • Tryckeri och binderi Karisto Oy Kirjapaino

En mästarfotografs tryckande vackra bilder i en vacker förpackning. Sannolikt hade Into Kondrad Inha uppskattat detta verk. Den moderna trycktekniken har fått ut allt av Inhas bilder. Omslagets talande porsträtt av Into Nyström har fotograferats i Nyblins atelje.

Ett omslag och en öppning av boken The Quiets.

Timo Kelaranta
The Quiets

 • Förlag Musta taide, EMMA Esbos museum för modern konst
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Jorma Hinkka
 • Reproduktion Timo Lagerström
 • Tryckeri och binderi Karisto Oy Kirjapaino

Jorma Hilkka har i enlighet med bokkonstens bästa traditioner skapat ett fint miniatyrgalleri där man ostört kan fördjupa sig i Kelarantas konst. Ett speciellt omnämnande förtjänar den med omsorg utformade typografin där det också ingör en sida med en tydlig kolofon, något man kunde önska sig att skulle bli allmännare i vår bokkonst.

Ett omslag och en öppning av boken Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa.

Matti Klinge
Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa

 • Förlag Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Ilja Karsikas
 • Reproduktion Eija Hukka och Anne Kaikkonen / SKS
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

Boken är ett exemplariskt fackverk. Pappersvalet är utmärkt. Illustreringen har genomförts väl. Intressanta småbilder och större halvsides bilder har utplacerats och tryckts med omsorg. Tack vare illustreringen och den goda typografin är boken lätt att läsa och bläddra i fast sidoantalet är hela sexhundra.

Ett omslag och en öppning av boken LeChaim! Kuvia Suomen juutalaisten historiasta.

Dan Kantor - Mindele London-Zweig - Simo Muir (toim.)
LeChaim! Kuvia Suomen juutalaisten historiasta

 • Förlag Helsingfors judiska församling
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Timo Tervoja
 • Illustratör Simo Muir
 • Fotografer Raoul Grünstein och Ofer Amir
 • Reproduktion, tryckeri och binderi Karisto Oy Kirjapaino

Boken som berättar om de finska judarnas historia är omsorgsfullt gjord. Den torde också uthärda tidens gång som föremål. Bilderna är elegant tryckta och följer originalens skiftningar. Uppslagen är behärskade utan att vara tråkiga. Bandutstyrseln är lyckad.

Ett omslag och en öppning av boken Muotoilija ja toinen.

Helena Leppänen
Muotoilija ja toinen

 • Förlag Konstidustriella högskolan
 • Grafisk planerare Kirsti Maula
 • Reproduktion Heku Oy / Juhani Hellström
 • Tryckeri och binderi Gummerus Tryckeri Ab

En modern avhandling som är lättläst utan att göra avkall på sin utstyrsel. Verket visar att de vetenskapliga utgåvornas vanliga belastningar, den komplicerade rubrikhierarkin, citaten, hånvisningarna och förteckningarna, lätt kan läsas till läsarnas tjänst genom god planering. Verkets till sin kvalitet varierande bildmaterial har genom enhetlig behandling och begränsade beskärningar formats till en del av en övertygande helhet. Pappersvalet är gott.

Ett omslag och en öppning av boken All'italiana.

Marja Lindfors
All'italiana

 • Förlag och reproduktion Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Maikki Rantala
 • Fotograf Marja Lindfors
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

En liten, sympatisk matbok. Bokens form, material och band fungerar väl sinsemellan En yppig färgskala imiterar skickligt fotografierna. Valet av det förstklassiga gräddfärgade tryckpapperet städer förträffligt användningen av färgerna. Bokens ombrytning andas ledighet och lätthet.

Ett omslag och en öppning av boken Ruokatorstai.

Eeva Salonen
Ruokatorstai

 • Förlag HS-kirjat
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Sami Rissanen
 • Fotograf Teppo Johansson
 • Tryckeri WS Bookwell Oy

Ett massivt receptmaterial har samlats till ett distinkt uppslagsverk. Den smala spaltindelningen som använt vid ombrytningen är bekant från dagstidningarna och passar utmärkt för ombrytningen av en vid textmängd. Bokens bandutstyrsel öppnar sig väl och boken hålls lätt öppen på bordet. Trots sitt rikliga material ger boken en känsla av rymlighet och lätthet.

Ett omslag och en öppning av boken Itä-Berliinin taivaan alla.

Juhani Seppovaara
Itä-Berliinin taivaan alla

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Avain
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Minna Luoma
 • Fotograf Juhani Seppovaara
 • Tryckeri och binderi WS Bookwell OY

Kortprosans och bildernas spännande dialog bjuder på en tidsresa till öst-Berlin. Kontrollen över ett överraskande rikligt bildmaterial har varit tekniskt en svår uppgift. I det har man lyckats förträffligt. Bildernas främmande stil skapar en fungerande miljö för texterna. Verkets pappersval stöder känslan.

Ett omslag och en öppning av boken Kävelyretkiä antiikin Roomassa.

Pekka Tuomisto
Kävelyretkiä antiikin Roomassa

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Rasmus Snabb
 • Illustratör Jukka Pylväs
 • Fotografer Rasmus Snabb och Tuija Kuusela
 • Reproduktion, tryckeri och binderi Gummerus Boktryckeri Ab

Stadsguiden till det antika Rom andas historia på ett nutida sätt. Boken har goda proportioner. Den lätta bandutstyrseln sitter bra i handen. Den sparsamma svartvita stilen gör bra ihop med bokens innehåll. Tydliga infokartor och svartvita gravyrillustrationer skapar en bra kontrast.

Ett omslag och en öppning av boken Keräilijän aarteet.

Sirpa Westerholm
Keräilijän aarteet

 • Förlag Werner Söderström Oy
 • Grafisk planerare, omslagets och bandets formgivare Kristina Segercrantz
 • Fotograf Pertti Kärki
 • Bildbehandlingen Marja Leena Sorvali
 • Tryckeri WS Bookwell Oy

Boken är en fräsch och intagande museiförd genom kaffekopparnas och muggarnas värld. Det är en liten välkommen pärla i den brokiga skaran av guider ämnade för samlarna. Pertti Kärkis bilder av föremålen är gjorda med omsorg och stor yrkeskunskap. Typografin representerar samma omsorgsfullhet och fungerar väl tillsammans med bilderna. Bokens format är behagligt, i likhet med sitt ämne.

Back to top