Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken Runot.

Arto Melleri
Runot

  • Förlag och reproduktion Kustannusosakeyhtiö Otava
  • Grafisk planerare, illustratör, omslagets och bandets formgivare Timo Numminen
  • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy

Rött, svart, vitt. Bokens utstyrsel är mellerisk, det redan berättar att här är det inte fråga om mild central- eller naturlyrik. De svartfärgade sidorna ökar dessutom utstyrselns dramatik, vilket passar Mellers anda. Att ge ut en nutidsdiktares samlade arbeten är redan i sig en kulturgärning.

Back to top