Konst- och fotoböcker

Ett omslag och en öppning av boken Marika Mäkelä.


Marika Mäkelä

 • Förlag Parvs Publishing
 • Grafisk formgivare Maria Appelberg
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Matti Kujasalo.


Matti Kujasalo

 • Förlag Galerie Anhava
 • Grafisk formgivare Pirkko Tuukkanen, Timo Numminen
 • Tryckeri och binderi Erweko Painotuote Oy
Ett omslag och en öppning av boken Vuoden nuori taiteilija 2010.

Anni Leppälä
Vuoden nuori taiteilija 2010

 • Förlag Tampereen Taidemuseo
 • Grafisk formgivare Anni Leppälä, Liisa Seppo
 • Tryckeri och repro Libris Oy
 • Binderi Kirja-Ahjo Oy
Ett omslag och en öppning av boken Miniprint Finland 2010.


Miniprint Finland 2010

 • Förlag Lahden taidegraafikot ry
 • Repro och grafisk formgivare Marion Robinson
 • Tryckeri Aldus Oy
 • Binderi Mestarinkirja
Ett omslag och en öppning av boken Valokuvaaja Photographer Fotograf.

Caj Bremer
Valokuvaaja Photographer Fotograf

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Musta Taide
 • Grafisk formgivare Jorma Hinkka
 • Repro Timo Lagerström
 • Tryckeri och binderi Kariston Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Tour d'Europe.

Kaisa Leka - Christoffer Leka
Tour d'Europe

 • Förlag Absolute Truth Press
 • Grafisk formgivare Christoffer Leka
 • Illustratör Kaisa Leka
 • Tryckeri och binderi WS Bookwell Oy
Ett omslag och en öppning av boken Silvia Regina.

Matti Hagelberg
Silvia Regina

 • Förlag Kreegah Bundolo
 • Grafisk formgivare Matti Hagelberg, Karri Laitinen
 • Repro Marko Turunen
 • Tryckeri Lönnberg Painot Oy
 • Binderi Finnreklama
Back to top