Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken Gramina.

Bo Carpelan
Gramina

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Timo Numminen
 • Repro Aste Kirjat Oy
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Liian pienet sandaalit.

Hanna Hauru
Liian pienet sandaalit

 • Förlag Like Kustannus Oy
 • Grafisk formgivare Perttu Lämsä
 • Repro Like Kustannus Oy
 • Tryckeri Otavan Kirjapaino Oy
Ett omslag och en öppning av boken Tulevassa maailmassa.

Markku Paasonen
Tulevassa maailmassa

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Grafisk formgivare Iira Oivo
 • Tryckeri och binderi WS Bookwell Oy
Ett omslag och en öppning av boken Lokikirja.

Pirkko Saisio
Lokikirja

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Siltala
 • Grafisk formgivare Elina Warsta
 • Tryckeri, binderi och repro WS Bookwell Oy
Ett omslag och en öppning av boken Kuperat ja koverat.

Hannu Väisänen
Kuperat ja koverat

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare Anna Lehtonen
 • Repro Aste Kirjat Oy
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
Back to top