Barn- och ungdomsböcker

Ett omslag och en öppning av boken Hipinäaasi apinahiisi.

Ville Hytönen
Hipinäaasi apinahiisi

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Grafisk formgivare och illustratör Matti Pikkujämsä
 • Repro Keski-Suomen Sivu Oy
 • Tryckeri och binderi Livonia Print
 • Papper Amber Graphic 140 g/m2
 • Typsnitt F25 Executive
Ett omslag och en öppning av boken Aapine.

Heli Laaksonen
Aapine

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Otava
 • Grafisk formgivare och illustratör Elina Warsta
 • Repro Aste Kirjat Oy
 • Tryckeri och binderi Otavan Kirjapaino Oy
 • Papper Edixion, Geltex Natural white, Lumiart Gloss 130 g/m2
 • Typsnitt Meridien, Meridien LT Std, AG Old Face
Ett omslag och en öppning av boken Aika metka retki.

Aura Sevón - Paula Lehto
Aika metka retki

 • Förlag Karisto Oy
 • Grafisk formgivare och illustratör Emilia Ahonen
 • Fotograf Paula Lehto
 • Tryckeri, repro ja binderi Bookwell Oy
 • Papper Munken Lynx 150 g/m2
 • Typsnitt ITC Mendoza Std
Back to top