Konst- och fotoböcker

Ett omslag och en öppning av boken Animal Portraits.

Konsta Punkka
Animal Portraits

 • Förlag Other Group
 • Grafisk formgivare Heidi Gabrielsson
 • Fotograf Konsta Punkka
 • Repro Petri Kuokka / Aarnipaja
 • Boktryckeri Kirjapaino Markprint Oy
 • Bokbinderi Finnreklama Oy
 • Papper Edixion 170 g/m2
 • Typsnitt Zeit

I modern kultur presenteras vilda djur sällan som individer. De intima porträtten i Animal Portraits avviker från det bekanta och lyfter fram våra vackra och värdefulla medvarelser som individer, utan att glömma en viss söthetsfaktor. Verket leker skickligt med den historiska porträttraditionens konventioner. Djurets direkta blick in mot kameran följer porträttraditionen, likasom typografin med sina vinjetter. Det högklassiga pappret och den luftiga sidbrytningen, den eleganta svartvita pärmen och en klarhet som sträcker sig över uppslagen är förtjusande.

Ett omslag och en öppning av boken Immortal. Lost Memoirs of Cornelia Dulac Concerning the Freshwater Polyp Hydra.

Maija Tammi – Ville Tietäväinen
Immortal. Lost Memoirs of Cornelia Dulac Concerning the Freshwater Polyp Hydra

 • Förlag Aalto ARTS Books
 • Grafisk formgivare och illustratör Ville Tietäväinen
 • Fotograf Maija Tammi
 • Repro Asko Rokala
 • Boktryckeri och binderi Printon AS
 • Papper Napura Bamboa, Munken Polar 150 g/m2
 • Typsnitt Adobe Caslon

Verket är en hybrid som starkt resonerar med dagens anda, och förenar skickligt vetenskap, konst och visuellt berättande. Huvudrollen i boken innehar den år 2014 försvunna biologen Cornelia Dulac. Författarna hämtar sin inspiration från hennes forskning kring den biologiskt odödliga sötvattenspolypen, hydran, och från hennes inre tankevärld. Den högklassiga sidbrytningen, den övervägda illustrationen bestående av fotografier och teckningar samt den djupblå, haptiska pärmen tar läsaren med på en visuellt imponerande tur kring eviga frågor om odödlighet och dödlighet.

Ett omslag och en öppning av boken Kotimatkalla – På väg hem.

Pauliina Heinänen
Kotimatkalla – På väg hem

 • Förlag Egenutgivning
 • Grafisk formgivare och fotograf Pauliina Heinänen
 • Repro Petri Kuokka / Aarnipaja
 • Boktryckeri och binderi Tallinna Raamatutrükikoda Oü
 • Papper Munken Lynx 150 g/m², Key Colours Pastel Green 120 g/m², Key Colours Recycled Chalk 120 g/m²
 • Typsnitt Vollkorn, Alegreya Sans

I minneslådan finns två separata böcker, två sammanflätade livshistorier. Det gripande verket sammanfattar författarens farföräldrars krigsbarnshistoria med hjälp av fotografier, intervjuer, brev och arkivmaterial. En övervägd färgvärld, elegant sidbrytning, vackert tryck, små detaljer i typografin, högklassigt materialval och bindning skapar en form som uttrycker det rika innehållet.

Ett omslag och en öppning av boken Piha.

Mari Vehkalahti
Piha

 • Förlag Egenutgivning
 • Grafisk formgivare, fotograf och repro Mari Vehkalahti
 • Boktryckeri, repro och binderi Tallinna Raamatutrükikoda Oü
 • Papper Munken Polar 130 g/m2
 • Typsnitt EB Garamond 12 All SC, Garamond Premier Pro

Verket framställer med hjälp av stiliserade bilder och textfragment minnen som saknar distinkta gränser. Den snäva gråskalan kan ses som förfinad, men bristen på kontraster kan också uppfattas som en brist. Den mjuka, vita pärmen så gott som sväljer relieflackeringen. Blomsterbandet runt pärmen påminner om sommaren.

Back to top