Fakta- och läroböcker

Ett omslag och en öppning av boken Arkivé Atelier – Huolla – Vaatteet, kengät, asusteet.

Jenna Kiuru – Maria Manninen – Johanna Valkola
Arkivé Atelier – Huolla – Vaatteet, kengät, asusteet

 • Förlag Gummerus Kustannus Oy
 • Grafisk formgivare Tuomas Pajuniemi
 • Fotografier och utformning Tuomas Pajuniemi ja Jenna Kiuru
 • Repro Tuomas Pajuniemi
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija
 • Papper Munken Lynx 120 g/m2 ja 150 g/m2
 • Typsnitt Bembo, Borgia

Huolla (Underhåll) är en elegant bok om ett vardagligt ämne, med ett passande, välorganiserat och tidsenligt utseende. Sidbrytningen med bilder och anvisningar är lugn och behaglig. Brödtexten i boken är dock störande liten trots att det funnits rum.

Ett omslag och en öppning av boken Art as We Don’t Know It.

Erich Berger – Kasperi Mäki-Reinikka – Kira O’Reilly – Helena Sederholm (red.)
Art as We Don’t Know It

 • Förlag Aalto ARTS Books
 • Grafisk formgivare Safa Hovinen / Merkitys
 • Boktryckeri och binderi Printon AS
 • Papper Galerie Art Volume 135 g/m2
 • Typsnitt GT America, Meek Display, Warnock

Konsekvent sidbrytning, luftig typografi och en överraskande tilläggsfärg, som binder ihop helheten, ger ett stadigt grepp om den mångfasetterade bildvärlden i verket om biologisk konst. Metallfärgen upprepas vackert och djärvt även i de små texterna – och det fungerar perfekt. En pärm som utstrålar mystik, den violetta klotryggen samt försättsbladen fulländar det eleganta helheten.

Ett omslag och en öppning av boken Egypten – Fisken i sarkofagen & andra mysterier.

Mia Meri
Egypten – Fisken i sarkofagen & andra mysterier

 • Förlag Finska Litteratursällskapet
 • Grafisk formgivare Ilona Ilottu / Dog Design
 • Repro Kari Lahtinen
 • Boktryckeri och binderi Livonia Print Ltd
 • Papper Munken Polar 150 g/m2, Invercote Creato 300 g/m2
 • Typsnitt Sang Bleu Republic, Sang Bleu Kingdom

Den självständiga faktaboken, som publicerades i samband med utställningen Egyptens prakt på Amos Rex, följer utställningens av Dog Design skapade visuella stil. Utställningens moderna egyptiska illustrationer gläder läsaren också på bokens sidor. I sidbrytningen är kontrasten mellan bilder och text bra, vilket fulländas av en skicklig typografi.

Ett omslag och en öppning av boken Lasin ja keramiikan mestarit 1–6.

Marika Bogren – Veikko Halmetoja – Harri Kalha – Timo Keinänen – Kaisa Koivisto – Uta Laurén – Helena Leppänen – Elina Melgin – Hannele Nyman – Jennifer Opie – Tauno Tarna – Susann Vihma – Tapio Yli-Viikari – Laura Kolbe
Lasin ja keramiikan mestarit 1–6

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Parvs och Collection Kakkonen
 • Grafisk formgivare Aki Suvanto ja Aleksi Kuokka / Aivan Oy
 • Illustratör Vappu Rossi
 • Fotograf Rauno Träskelin
 • Repro Kari Lahtinen / BNW
 • Boktryckeri och binderi Livonia Print Ltd
 • Papper Munken Lynx 150 g/m2
 • Typsnitt Kakkonen Sans, Kakkonen Craft

Kommerserådet Kyösti Kakkonens storslagna glas- och keramiksamling har samlats i en maffig svit. Den respektingivande helheten inkluderar sex stora böcker och väger över 15 kilo. Verkserien har skapats utan att snåla med resurserna och med vackra och högklassiga material. Samlingens grundare har tillägnats en egen font, den kantiga Kakkonen Sans och Craft. Pärmarna utgör en vacker och enhetlig helhet. Placeringen av bilder och texter över uppslagen är en djärv och snygg lösning. Ställvis realiseras dock dess risker då mittvecket slukar en del av bilden.

Ett omslag och en öppning av boken Markiisitar de Sévignén kirjeet 1648–1696.

Riikka-Maria Rosenberg – Ulla Tuomarla (toim./red./Eds.)
Markiisitar de Sévignén kirjeet 1648–1696

 • Förlag Kustannusosakeyhtiö Teos
 • Grafisk formgivare Jenni Saari
 • Repro Meedia Zone, Viro
 • Boktryckeri, repro och binderi Meedia Zone OÜ
 • Papper Munken Pure 1.3 80 g/m2
 • Typsnitt Granjon LT Std, Bauer Bodoni Std

Boken är en organiserad och enhetlig helhet, och valen av format och material återspeglar innehållet på ett lyckat sätt. Pappret på insidan har en särdeles vacker nyans, men även en oönskad transparens. Den utstuderade typografin och fulländade sidbrytningen bygger tillsammans med bokens pudriga färgvärld en vacker bro till bokens epok.

Back to top