Skönlitterära böcker

Ett omslag och en öppning av boken 101 tapaa tappaa aviomies. Menetelmällinen murhamysteeri.

Laura Lindstedt – Sinikka Vuola
101 tapaa tappaa aviomies. Menetelmällinen murhamysteeri

 • Förlag Siltala Förlag
 • Grafisk formgivare M. Kinnunen
 • Boktryckeri och binderi Pakett
 • Papper Holmen Book Cream 70 g/m²
 • Typsnitt Granjon LT Std, Medusa, Mercury Text G2, Mrs Eaves Mod OT

Omslagets bildsättning, effektlackering och en dynamisk komposition med typografin är en lyckad helhet både konstnärligt och marknadsföringsmässigt. Boken fäster ens uppmärksamhet och den skiljer sig ur mängden. Det tar en god stund att syna försättsbladen. Den lekande typografin tillför beskrivningen av känslor och personer en narrativ nivå och omaka fonter skapar nyanser och glädjer läsaren.m Tekniken är trots det inte överkonsumeradutan ger tid att stilla sig kring berättelsen. Sammantaget ett professionellt arbete, en slipad och omsorgsfullt förverkligad helhet.

Ett omslag och en öppning av boken Fantasma.

Tanja Tiekso
Fantasma

 • Förlag Kustantamo S&S
 • Grafisk formgivare Pauliina Mäkelä
 • Ombrytning Jukka Iivarinen
 • Fotograf Tanja Tiekso, Saara Kauppinen
 • Boktryckeri och binderi Livonia Print
 • Papper Munken Premium Cream 15
 • Typsnitt Garamond Premier Pro

Essän angående historien om arternas inbördes koppling har fått ett rofyllt, elegant omslag. Vid en närmare titt öppnar sig dess absurditet på ett härligt lömskt sätt. Omslagets spröda gröna färg är lugn och ger plats åt den skickligt utförda bilden, det finns en värdighet i de guldfolierade texterna och vinjettbilderna. Det gröna i klotomslaget går snyggt över på försättsbladen. Illustrationerna och texterna inne på sidorna löper jämnt och utan överraskningar.

Ett omslag och en öppning av boken jag lindar mitt hjärta.

Filippa Hella
jag lindar mitt hjärta

 • Förlag Boklund Publishing
 • Grafisk formgivare Christoffer Leka
 • Illustratör Filippa Hella
 • Boktryckeri och binderi Ecoprint
 • Papper Munken Pure 90 g/m2, Munken Pure Rough 300 g/m2
 • Typsnitt Jannon Text

Den lågmälda diktbokens skira yttre smälter samman med dess gripande tema. Omslagets murrgihet, draperiet av tårar på dess insidor och de klara akvarellvinjetterna bär det grubblande berättandet mot vemod. Stämningen får plats tack vare en lyckad rytmisering och grundlig planering i ombrytningen.

Ett omslag och en öppning av boken Katoaminen – passio.

Kid Kokko
Katoaminen – passio

 • Förlag Teatterin Uusi Alkukirjasto
 • Grafisk formgivare Arja Karhumaa
 • Andra formgivare Kid Kokko, Aino Nieminen
 • Boktryckeri och binderi Jelgavas Tipogrāfija
 • Papper Munken Kristall 100 g/m2, 240 g/m2
 • Typsnitt Work Sans, Cormorant Garamon

Det diskreta omslaget vaknar till liv när man vänder på boken och den kopparfolierade textens placering matchar tanken om att försvinna. Effekten som uppstår när man vänder på boken är till en början förvirrande – verket kräver tålamod, men belöningen kommer. Typografin och ombrytningen är både sofistikerade och starka. Den visuella helheten är poetisk, många sidor är grafisk konst. På de grå sidorna försvinner bokstäverna och läsbarheten lider, men det torde vara avsikten.

Ett omslag och en öppning av boken Sivistynyt ja miellyttävä ihminen.

Eeva Turunen
Sivistynyt ja miellyttävä ihminen

 • Förlag Siltala Förlag
 • Grafisk formgivare Jussi Karjalainen
 • Boktryckeri och binderi Otavan Kirjapaino
 • Papper Lux Cream 1,8 70 g/m2
 • Typsnitt Isocpeur, Adobe Garamond, Helvetica, Courier

Boken andas ironi direkt från omslaget. 80-talets opolerade kopiatorgrafik väcker direkt uppmärsamhet. Kombinationen av skydds – omslag och klotomslag skapar en insiktsfull kontrast mellan de vardagliga före – målen och de aristokratiska, nästan prästerliga färgerna violett och guld. Omslags – bilden går över bokryggen och texternas kamouflerat godtyckliga placering på bok – ryggen fortsätter det visuella språket om vardagens vrickade verklighet. Det gyllene kapitäl – bandet är pricken över i:et. Texterna inne i boken flyter på ett poetiskt men aningen enformigt sätt.

Back to top